Gyvenimo būdas, aplinka ir inercija

 

Aš norėčiau aptarti inerciją gyvenimo būdo ir aplinkos kontekste. Tai svarbi tema, viliojanti daugeliu atveju identifikuoti kliūtis, apribojimus ir ribas pritaikant permainas; taigi, tai nešališka pesimistiška perspektyva, sumanyta slopinti bet kokį optimizmą apie greitas aplinkos pokyčių perspektyvas gyvenimo būde.
Teisingiausias būdas, priartinantis rezultatą – bent jau mano patyrimu – būtų panaudoti socialinių ir ekonominių analizių visumą ir istorinius stebėjimus, mėginant dominuojančio gyvenimo būdo permainoms pristatyti prielaidų išvaizdą, ir tuo būdu pavaizduoti inteligentiškos socialinės inžinerijos laisvės ir perspektyvos sėkmę pagal apibrėžtą gyvenimo stilių. Tai neabejotinai vertingas dalykas, nes viskas tęstųsi ir po mano ekspertizių.
Todėl aš sumaniau inerciją apibrėžti abstraktesniu būdu, paliečiant dalį jos poveikio aplinkos problemų sprendimui. Aš gvildensiu tris temas. Visų prima kai kuriuos problematiškus padarinius iškeliant gyvenimo būdą į debatų centrą, apie aplinką tam tikra prasme inerciją, kuri siejasi su šiuo terminu. Antra, aš aptarsiu būdus, ką sunku pakeisti ir ką lengviau pakeisti, kas lemia aplinkos veiksnius. Galiausiai aš nagrinėsiu tam tikrą inercijos formą, kuri jokiu būdu nepriklauso nuo tvirtų struktūrų ir dogmatinio mąstymo, priešingai ji priklauso nuo nepastovios struktūros ir lankstaus mąstymo bei netikrumo. Šių trijų temų bendri bruožai yra aplinkos poreikis išmatuoti inerciją ir problemų apibrėžimus, atskirti perspektyvas ir jų nagrinėjimą.

Gyvenimo stilius

Teigiama, kad aplinkos problemų ir gyvenimo būdo problemų nagrinėjimas yra natūralus dalykas. Ši straipsnių kolekcija nėra vienintelis pavyzdys. 1991 metų Pasaulio Apžvalgos metų knygoje buvo parašyta, kad tik radikalus gyvenimo būdo pakeitimas, kuris mums asocijuojasi su fraze “industrinė revoliucija”, gali apsaugoti mus nuo globalinės aplinkos katastrofos. Negeranoriškas reiškinys, kad žodis gyvenimo stilius yra madingas terminologijos naudojimo pavyzdys, su kuriuo diskusijos apie socialias problemas yra kažkas iracionaliai prakeikta (“paradigma”, “be pasitikėjimo”, “sociali statyba”). Žodis gyvenimo stilius yra labai madingas ir aukščiau išreikštas kitų terminų naudojimu, dabar atrodo naujas ir labai dominantis, nes mes jį vadiname gyvenimo stiliumi vietoj būdo, elgesio, gyvenimo būdo, produkcijos metodų, socialinių taisyklių, sunaudojimo būdo ir t.t. Pavyzdžiui, kai kurie kartais domisi ar yra skirtumas tarp gyvenimo būdo ir būdo elgesio. Pasaulinio žodžio gyvenimo stilius vertė taip pat sukelia dviprasmiškumo, kai žmonės naująjį žodį nori priklijuoti savo seniems mokymo dalykams.
Kaip ten bebūtų, aš tikiu, kad šitos temos “gyvenimo stilius ir aplinka” pasirinkimas yra labiau gerbtinas nei paprastas atitikmuo su vėliausiomis terminologijos naujovėmis. Tai atspindi svarbiausią idėją, jog socialinių sistemų inercija turi būti siekiama ne specialiose praktikose, žinomose žalingose aplinkai technologijose arba neadekvačiose vietinėse organizacijose bei nuosprendžius priimančiose struktūrose, bet modernioje pramoninėje visuomenėje kaip visur sklindantis dominuojantis gyvenimo stilius. Struktūra, iš kurios atsiranda aplinkos degradacija, nėra kažkas paviršutiniško, vietinio ir tikslaus, tai kažkas gilaus, žmoniško ir greit sklindančio.
Toks vertinimas priskiriamas prie aplinkos problemų, kurios atspindi egzistuojančios žemės traukos jėgų padidėjimą. Tai taip pat gali būti pastebima atitinkamų reprezentacijų akcentavime skirtinguose apsaugos politikos tikslų aspektuose, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų ir plieno pramonėje. Taip pat kiti gali kalbėti apie su aplinkos problemų kilimo priežastimi susijusius pasikeitimus, akcentuojant ne kokybinių, o kiekybinių analizių apibūdinimus. Pavyzdžiui, tai nėra kvalifikuotas cheminis reiškinys, kurį naudoja visuomenė, ir kuris yra strategiškai problematiškas, nes yra nepastovus, patiriamas didelis nuostolis dėl freonų, dioksinų ir radioaktyvių medžiagų sklidimo. Tai yra ryškus naudojimo apimčių didėjimas, kuris pasiekiamas dėl natūralaus oro, vėjo ir vandens cirkuliacijos. Aš tikiu, kad susidomėjimas diskusija apie gyvenimo stiliaus jungimąsi su aplinkos problemomis yra apsunkinamas dėl reikalavimų tiksliai apibūdinti aplinkos problemų priežastis.
gyvenimo stiliaus sąvoka taip pat atspindi norą įtraukti psichologinių matmenų. Paprastai gyvenimo stiliai nėra matomi pirmiausia kaip neapgalvoti socialaus aprūpinimo punktai, techninės sąlygos, organizacijos tipai ir kitokios dirbtinės struktūros. Tiesa, gyvenimo stilius egzistuoja simbiozėje su daugybe išorinių žmonijos aplinkos ir iš anksto numatyto žmonių aplinkos darbo produktų egzistavimo bruožų. Šiuo metu, gyvenimo stilius yra “nuleistas” socialinėje aplinkoje ir gali būti matomas kaip gelbėjimosi rato metimas žmonijos aplinkai. Bet jis taip pat yra pastebėtas kaip giliai įsisenėjęs į asmenybę, į vertybes, į pasaulėžiūrą bei reikalų struktūrą. Mūsų gyvenimo stilius lydi mus, kai mes judame aplink socialinį kraštovaizdį ir, kai mes atkeliaujam į aplinką, kur mums sunku gyventi; taip yra dėl išorinių sąlygų, kurių mūsų gyvenimo stilius reikalauja. Dėl šios priežasties, gyvenimo stilius nėra tik socialinės aplinkos produktas. Ši aplinka yra sukurta kaip mūsų asmeninių norų išraiška. Šiuo atveju, gyvenimo stiliai yra fiziškai įrengti moderniuose gyvenamųjų plotų rajonuose.
Jeigu kištukinis lizdas su 10 TV kanalų mosteli į sieną, garažas mosteli jo mašimas, mašinos mosteli jų vairuotojams, telefonų kištukiniai lizdai jų telefonams, vonia savo karštą vandenį, skalbimo mašinos savo skalbinius, naftos židinio katilas savo naftą, požeminių traukinių stotys savo keleivius, kampo parduotuvė savo pirkėjus, kino teatrai savo žiūrovus, dviračių takeliai savo dviračius, žaidimų aikštelė savo vaikus ir t.t., tai nėra paprasta įgyvendinti bet kokį gyvenimo stilių, net ir potencialiai pražūtingą natūraliai aplinkai, kuris jau yra įvestas apylinkėse. Jie yra ten ir, žinoma, lieka, nes jie psichologine prasme atitinka žmonių gyvenimo stilių bei pateikia socialinių struktūrų išorinius ir vidinius gyvenimo stiliaus akivaizdžius pavyzdžius. Inertiškumas sutapatintas su atsiliepimu į gyvenimo stilių yra taipogi abipusiškai ekssorbuotas inertiškumo kartu su socialine struktūra ir asmenybe.
Vienas nepatogumas yra tai, jog teisinga kalbėti apie gyvenimo stilių kaip apie spąstus, kuriuos žmonės gali pakeisti kaip keičia savo plaukų stilių ar virtuvės spalvų gamą. Tai nėra nusistovėjęs klausimas tarp socialinių struktūrų ir asmenybės, priešingai, tai yra kažkokio modernaus žmogaus pasirinkimai pagal jo polinkius ir skonį. Ploviklių gamintojai, viščiukai, šildymo prietaisai, mašinos ir kitos prekės atskleidžia draugiškas aplinkos gyvenimo stiliaus idėjas naudojant naftą, nefosfatinius ploviklius ir vaisius bei daržoves be pesticidų.
Aš nepavadinčiau tokius pasikeitimus gyvenimo stiliaus pasikeitimais, ir problemos su kuriomis susiduriame gali būti išspręstos pasikeitimais į dar draugiškesnes aplinkos versijas iš tų pačių elgesio pavyzdžių, ir nėra reikalo manyti, kad aplinkos degradacija yra gyvenimo stiliaus problema. Pozicija yra panaši į daugelio pažiūrų pasikeitimą, kurį mokslininkai vadina “postmaterialine verte”.
Aš esu tos nuomonės, kad neverta gilintis į aplinkos perspektyvias permainas. Tai didžia dalimi yra idealų keitimosi klausimas ir beveik neturi būdingos elgesio formos. Pavyzdžiui, mes seniai žinom, jog stipriausiai išreiškiami antimaterialiniai, antivartotojiški vertinimai paprastai ateina iš aukštesniųjų sluoksnių.
Jei į aplinkos problemas žiūrima kaip į gyvenimo stiliaus įsišaknijusį neveiklumą, tai iš dalies apsunkina padėtį, kaip lyginant su blogų technologijų įdiegimu, kenksmingos jėgos režimu, apgailėtinos politikos arba įsižiūrėjimo į problemas stoka. Mes žinome, kaip tokie dalykai galėtų būti pakeisti, bent jau teoriškai. Kita vertus nėra tradicijos aptarinėti gyvenimo stilių nuoširdžiai, taikant apgalvotas kontroles ar manipuliacijas, bent jau ne tada, kai tai ateina į pramoninės visuomenės gyvenimo būdą. Be to, atpažįstant gyvenimo stilių, kaip tų negalavimų pagrindinę priežastį, mes turim, kad ir kaip nenorim, bet tai tiesa, palikti kelią atvirą veriančiam, visuomeniniam revoliuciniam tonui, kur niekas kitas, tik mūsų šiuolaikinės bendrovės radikalus psichinės ir visuomeninės struktūros apsivertimas išsaugos aplinką. Jei tai tiesa, tai gera priežastis pesimizmui.
Tačiau, jei gyvenimo būdas atrodo kaip kažkas lankstaus, kas gali būti laisvai prieinamai pasirinkta ir žiniasklaidos lengvai įteigta. Jei sudėtingas politinis kreipimasis yra priimtas diskutuojant apie gyvenimo būdą kaip apie aplinkos problemų priežastį, intelektuali padėtis yra visai nesudėtinga tiek gerąja, tiek blogąja prasme. Gerąja prasme ir tikrosios kvalifikacijos dalyke, tai atsiranda protingai varžantis, ir viskas yra bendrai kultūrinę ir psichologinę struktūrą išlaikantis tikslas, atskleistas pramoninės visuomenės, kuri yra aplinkos griuvėsių šaknys. Taip atsiranda nesuprantama , bet įtikėtina nuomonė, kuri bet kokiu atveju yra suprantamas aplinkos politikos objekto pagrindas.
Taip pat galime suprasti ir blogąją pusę. Lengva palysti ties sena keblia padėtimi, kur viskas jaudina ir yra priklausoma. To vaistas yra sveika priemonė – žinojimas pagrįstas praktiškumu, t. y. mes negalim reikalauti kokių nors žinių apie priežastis, kol mūsų teorijos tiekia pagrindą efektyviai kontrolei reiškiniams, kurie yra apibūdinti šiomis mūsų teorijomis. Tai pareikalaus sulaužyti įvairios psichologinės ir kultūrinės sudėties gyvenimo stiliaus sampratą ir tikiu, kad mes dar kartą grįšim prie tradicinių problemų vaizdų, sukoncentruotų į technologijų pasirinkimą, organizacinių formų, valdžios struktūrų ir oficialiai reguliuojančią sistemą.
Vienas argumentas prieš mano įtikinėjimus, jog inercija ir holistinė gyvenimo būdo sąvoka yra problematiškas būdas aplinkos politikoje yra tai, jog iš esmės tai taip pat tinka kitų sąvokų apibūdinimui, vienaip ar kitaip, dideli socialinės ir psicho-socialinės struktūros gabalai turi būti pakeisti į saujelę susiduriant su aplinkos grasinimais. Tai, ką mes sutinkame, yra vienas tų bendrų netikusių teisingumo pavyzdžių tarp aplinkos problemų ir tradicinių politinių problemų sprendimo institucijų. Pavyzdžiui, netikęs teisingumas tarp globalinio poveikio problemų ir vietiniu politiniu mechanizmu, kuris jas sprendžia. Arba netikęs teisingumas tarp ilgalaikių reikalavimų aplinkos politikai ir trumpalaikių normalių politinių problemų sprendimų. Arba faktas, kad normalus politinis apskaičiavimas kelia dabartinę kainą ryšium su ateities prieaugiu, o tuo tarpu aplinkos politika didina dabartines kainas toliau, ir dar labiau jas didins ateityje. Šiame kontekste nestebina, jog kažkas tarpusavyje nesutampa, pirma, dėl aplinkos politikos susitelkimo ties idėja, kad vyraujantys gyvenimo būdai yra blogio šaknys, antra, to darymas per politinės-demokratinės valdžios konstrukcijas , kurios leidžia efektyviai įrodyti gyvenimo stiliaus dominavimą ir naudą.

Inertiškumas

Dabar pakalbėkime antrąja tema. Kai bandome būti ilgalaikės politikos priežastimi yra aišku, kad politinė ir ideologinė aplinkos problemų mobilizacija yra sutelkta į socialinę inertiškumo prielaidą – negalėjimas visiškai prisitaikyti prie visuomenės ugdymo, gyvenimo stiliaus ir vertybių dėl jų ilgalaikės aplinkos sąlygų ir išvadų. Politinėje arenoje pastangos nugalėti inertiškumą ir skatinti permainas yra įvertintos.
Antra vertus, akivaizdu, kad aplinkos politikos mobilizacija paprastai yra laikoma teisingu inertiškumo įvertinimu mūsų visuomenės ugdyme. Ši inercija neturi būti tokia menka, jog nebereikėtų motyvuoti pakitimą, bet ir ne tokia didelė, jog įvykdytume neįmanomą mobilizaciją. Kaip ir visos politikos, aplinkos politika yra galimybių menas. Jos sugebėjimas išspręsti problemas yra viena jos privalumų; kita – suvokimas, kad problemos pačios neišsispręs.
Taip pat akivaizdu, jog nepaisant inertiškų socialinių procesų smūgių aplinkai yra suvokiama, kaip sudėtingai jie keičiasi, globalinės aplinkos problemos yra sąlyginai pavojingai žemo inertiškumo lygio veikiant natūralius procesus. Jeigu vieni manytų, jog makroskopinė procesų ir jėgos pusiausvyra biologinėje sferoje yra tokia reikšminga, kad tik jie gali būti ribotai, vietiniu mastu ir laikinai paveikti žmonių veiklos, tada nebūtų jokių globalinių aplinkos problemų.
Taigi, problematiška inercija visuomenėje turi būti sujungta su problematiškos inercijos stoka gamtoje, kad būtų galima mobilizuoti aplinkos teisę pasirinkti. Tai yra viena priežastis, kodėl oro klausimas arba nepareikštos globalinės aplinkos tendencijos nukritimas už normalios, natūralios svyravimo ribos vaidina tokį svarbų vaidmenį apibrėžiant aplinkos problemų išplėtime.
Jei, dėl kažkokių priežasčių, vieni pageidauja būti blogio gynėjais įsakyme užblokuoti bandymus mobilizuoti aplinkos politiką, tai yra vienas iš bet kurių dviejų prielaidų, jog kvietimas turi būti tiesioginis: gali būti užginčyta, kad inercija mūsų socialinėje sistemoje yra tiesiog puiki, jog efektyvūs politiniai pakitimai yra neįmanomi. Taip pat galima užginčyti, jog socialinė inercija yra prasimanymas, ir kad bet kokie reikalingi pakitimai mūsų socialinėje politikoje dėl aplinkos interesų vyksta automatiškai ir taip bus toliau.
Šie du požiūriai taip pat gali būti sujungti, kad suformuotų tai, ką galime pavadinti “skaudžiai optimistiška prieiga”: inercija demografinėje, technologinėje, ekonominėje ir politinėje struktūrose apsaugos visuomenę nuo prisitaikymo prie gamtos reikmių racionalių globalinių aplinkos nelaimių pranašavimų būdu; pakitimas įvyksta tada ir tik tada, kai tokios nelaimės bus pakankamai didelės ir pašalins šias struktūras, nepaisant politikos.
Tuo būdu, šiuose trijuose variantuose blogio gynėjas priima, jog aplinkos inercija yra žema ir, kad tai gali būti efektyviai sužlugdyta žmonių veiklos. Žinoma, jis taip pat gali norėti atmesti šią prielaidą ir pasiginčyti, jog gamtos sugebėjimas absorbuoti “industrinį šoką” labai nuramina, ir dėlto yra dėkingas biosferos inercijai, arba dėl jos plastiškumo.
Disputas dėl aplinkos politikos bus apie tai, ką galima ir ko negalima pakeisti sąveikaujančioje sistemoje tarp visuomenės ir natūralios aplinkos. Įvairūs problemos suvokimo būdai taip pat atspindi idėjas dėl bendrų inercijos savybių sistemoje. Šios idėjos gali būti pailiustruotos šia diagrama, paimta iš antropologo M. Thomson idėjos.

Šios 1 ir 2 pozicijos aplinkos problemas priima ramiai. 1 pozicijoje natūralioje žmogiškoje sistemoje nėra fiksuoto pusiausvyros taško – nėra save koreguojančios jėgos. Bet iš kitos pusės, yra neapibrėžtas skaičius sąveikaujančių sistemų, padedančių sistemai pakęsti viską, ką žmogus daro. Kaip ten bebūtų, gamtos paveikslas ir paveikslas to, kas problematiško vyksta santykiuose su biosfera, nuolatos kinta.
2 pozicija atspindi ilgalaikę stabilią pusiausvyrą. Galinga natūralios ir kultūrinės jėgos pataisa pagaliau sužlugdys bet kokius bandymus išmušti sistemą iš pusiausvyros. Jos devizo palaikymas, kuris yra “įkainoti aplinką”, akivaizdžiai turi pusiausvyros (t.y. kainos) instaliavimo mechanizmo idėją – nubausti gamtos pereksploatavimą ir išeksploatavimą.
3 ir 4 pozicijos parodo nesaugią sistemą, t. y. ji gali sugriūti. 3 pozicija yra labiausiai gąsdinanti. Šios sistemos pusiausvyra egzistuoja tik kaip smulkutė potencialių kultūrinių-natūralių pasikeitimų sfera. Net mažiausi žingsniai link aplinkos degradacijos būtų sistemos sužlugimo priežastimi. Šis požiūris užkerta abu aplinkos politikos mobilizavimosi kelius. Iš vienos pusės, tai patalpina aplinkos politiką ir įsipareigojimą tiesiai į darbotvarkės viršų; iš kitos pusės, tai teikia mažų vilčių dėl ateities sprendimų ir todėl mažą motyvaciją praktiniams veiksmams. 3 pozicija yra labiausiai ardanti ir absoliučiai ardo žmogiškos aplinkos sistemos apibrėžimą.
Kaip diagrama rodo, 4 pozicija yra nukreipta į 2 ir 3 pozicijos sistemą, kuriančią pusiausvyrą. Ji turi sąlyginę inerciją, kuri išliks tol, kol sistemų sąveika neviršys duotų ribų. Sistema žlugs, kai tai atsitiks. 4 pozicija yra apgaulinga sistema, nes duomenys ją sukuria, kai mes patikim, jog ji yra save reguliuojanti sistema kaip ir 2 pozicija, kai tuo tarpu ji labai greitai gali metamorfoziuoti į 3 pozicijos sistemą. 4pozicija yra dominuojanti ir aiški santykyje su aplinkos politika. Ji nubrėžia politikai aiškų tikslą – užtikrinti, jog ribos yra sustiprintos ir stebimos. Taip pat ji apibrėžia ją kaip rimtą problemą (neišvengiamas žlugimas), bet ne kaip beviltišką, kuri yra reikalinga, kad politika būtų efektyvi. Kai kurie gali sakyti, kad pozicija yra pažangesnė teisingos inercijos apimties išraiška, kuri, kaip jau minėjau, yra būdinga aplinkos problemai.
Modelis yra galingas instrumentas pažymint pozicijas aplinkos ginčuose ir manau, kad jūs galėsite patalpinti save, savo draugus ir priešus į skirtingas dėžutes. Reikia pažaboti šią tendenciją iki tam tikro lygio, ir norėčiau pabrėžti, kad laiko skalė nėra apibrėžta. Jeigu mes pakankamai pakeisim laiko skalę, mes aiškiai pamatysim, kad kiekviena iš šių keturių pozicijų gali būti kiekvienos iš likusių trijų pozicijų segmentu. Bet tai yra dešimtmečių, šimtmečių, tūkstantmečių ir milijonmečių klausimas, kuris daro visus skirtumus pasaulyje. Tai mums primena, kad viena iš strateginių išeičių susijusių su aplinkos problemomis yra iš tikrųjų politiškai efektyvios laiko skalės nustatymas, įskaitant aplinkos degradaciją. Pavyzdžiui, ilgalaikėje perspektyvoje būti, kaip aš vadinu, “žiauriu optimistu” yra paprastas ir įmanomas.

Aplinkos problema

Norėčiau pakomentuoti laiko perspektyvą, per kurią sistemoms sąveikaujant įvyksta ir gali įvykti žlugimas. Tai yra sunkumai, susiję su aplinkos gąsdinančiomis sąlygomis, negali būti siekiami tik inertiškose struktūrose kaip gyvenimo stilius, kurį užtaria aplinkos politika; jie taip pat randami politinėj situacijoj, kuri sukelia netikrumą ir nepritarimą formuluojant aplinkos problemą. Vienas teigiamas gyvenimo stiliaus traktavimo aspektas, bent jau iš intelektualinės pusės, yra tas, jog idėja dėl aplinkos problemų svarbos, švarios aplinkos vertės ir būtinybės imtis radikalių priemonių situacijos pagerinimui yra arba gali būti pasiekta susitarimu. Žinia, jog mes negalime nugalėti aplinkos problemas visiškai nesirūpinant ir užgriozdinant vyraujančias reikšmes ir vertes išryškėjusias dominuojančiuose gyvenimo stiliuose. Ši argumentacija gali būti suprasta kaip mano ankstesnio pagrindimo dėl sunkaus gyvenimo stiliaus valdymo variantas.
Aš norėčiau patalpinti šią sąlygų peržiūrą į aplinkos politiką, kuri operuoja labiau teoretiniame kontekste. Pateikiu labai paprastą problemų tipų modelį, kurį aš pasiskolinau iš Mary Douglas ir Aaron Wildavsky.

Aukštas vertės lygio suderinimas

Aš manau, kad modelis nereikalauja platesnio paaiškinimo. Jis išreiškia paprastą idėją, jog racionali problemos sprendimo strategija yra parenkama pagal išmanymo lygį ir vertės struktūrą. Tuo aš norėjau pasakyti, kad sąvokos, kurias naudojam apibrėžti aplinkos problemoms, taip pat apibrėžia priemonių būdų strategijos galimybę. Jei mes tai apibūdinsim gyvenimo stiliaus terminais, tada mes visiškai suprasime santykius tarp įvairių gyvenimo stilių ir jų aplinkos supratimų, bei atrasime save pagrindinėje strategijos tipe, pavadintoje “derybų būdu priimtas sprendimas”. Mes negalime naudoti mokslinius tyrimus, norint išspręsti problemas, taip pat tai nėra klausimas, liečiantis technologijos galimybes sprendžiant jas.
Šitaip traktuojant problemą rizikinga yra tai, jog tai tampa neįmanomu pagrindu įgyjant reikalingų žinių. Turbūt įvairios žmonių grupės neigia požiūrį, jog jų gyvenimo stilius yra žalingas aplinkai. Anot modelio, “šlykščiai problemai” nėra jokio realaus sprendimo.
Bendrai priimti požiūriai dėl aplinkos problemų, tipiškai pabrėžia bendrą vertės suderinimą ir todėl bendrai priimtas susitarimas dėl aplinkos grasinimo išvengimo moksliniais tyrimais ir technologija. Suderinimo pabrėžimas gali būti suprastas kaip priešinimasis faktui, jog daugelis aplinkos problemų suderinti sprendimai yra išardyti dėl to, jog politinės institucijos nepajėgia susidoroti su tokiom derybom. Faktas, jog bendrai priimtas požiūris dėl problemų pabrėžia specifinių technologijų naikinančius veiksmus ir specifinių techninių metodų išsivystyme mato sprendimą mažinant plitimą, tokiu būdu atspindint ne tik tam tikrą realybės suvokimą, bet ir pritarimą mažiausiai varginantiems būdams sprendžiant problemas.
Leiskit man pailiustruoti klausimą, parodant kitą diagramą, panašią į tą, kuri atspindėjo santykius tarp problemos nustatymo būdų ir jų sprendimo perspektyvas. Aš ją paėmiau iš knygos “Tidsandans krumbukter” (“Zeitgeist’o Antika”). Ji apibūdina netikrumo fundamentalias formas.

Verčių netikrumas

Netikrumas pagal apibrėžimą apima visas problemas, ypač aplinkos degradacijos problemos reikšmę bei kitokias šios problemos formas. Viltis sėkmingai išspręsti problemą labai priklauso nuo tikslaus netikrumo mišinio specifinei problemai. Žinant politinių problemų sprendimo susidomėjimą, labai lengva pastebėti, jog bendrai politinės sistemos ir demokratinės politinės sistemos ypatingai gerai dirba, kai problemos “netikrumo formos” dominuojantis elementas yra techninis. Mažiausiai efektyvūs jie yra , kai egzistencinis netikrumas iškelia galvą greitų kultūrinių pasikeitimų bei krizių socialiniuose sluoksniuose metu. Bendrame plane matyti,jog sėkmė priiminėjant sprendimus ir problemų sprendimų procesuose priklauso nuo sugebėjimo visus netikrumus palaipsniškai pakeisti į techninius netikrumus ir tik tada juos “apsorbuoti” technologijos pasirinkimu. Atvirkščiai, problemos sprendimas gali būti užverstas arba atidėtas keičiant padėtis, jei vienam iš kitų trijų netikrumo tipų leidžiama plisti. Obstrukcijos padėtis priklauso nuo to, kiek efektyvūs ir patikimi mechanizmai ir institucijos, susiduriančios su kitais netikrumo tipais, yra.
Sėkmingas aplinkos problemų sprendimas yra išjuoktas fakto, jog jis įtraukia neįprastas, skirtingas netikrumo formas. Tokiu atveju, jis išskiria ne tik vertės centrinių konfliktų serijas: jis taip pat įtraukia daug apimančias netikrumo vertes, kurios savo ruožtu atspindi faktą, jog jis nėra pritaikytas kolektyvinėms problemoms spręsti institucijose sukurtais metodais. Pavyzdžiui, jis vis dar nėra iš esmės ideologiškai prijaukintas ta prasme, jog nei viena iš trijų svarbesnių politinių tradicijų (krikščionybė, liberalizmas, socializmas), kurios padarė lemiamą įtaką kuriant modernų pasaulį, nieko nepasiūlė vadovavimo metu. Priešingai aplinkos išeitis krypsta į sistematišką mėtymąsi per visas institucijų ir ideologijų rūšis, kurios susijusios su visuomenės modernizacija. Šitai sustiprina jo galimybes būti priežastimi, ką diagrama mini kaip “egzistencinį netikrumą”, t.y. visur sklindantis nepasitikėjimas modernia visuomene. Aplinkos išeitis taip pat vaidina svarbų vaidmenį ryšyje tarp dviejų “materialinių” netikrumo formų. Tai mes galime pamatyti pavyzdžiui “nuomonių kare”, kuris dėl šiltadaržio veikimo siautėjo keletą metų, nes nepastovumas politikoje trukdė imtis priemonių dėl plėtimosi kontrolės. Techninis netikrumas visada išlieka aukštame lygyje, daugiausia dėl greito mūsų žinių kitimo. Pavyzdžiui, išmanymo pasikeitimai dėl ežerų kalkinimo veiksmų arba dėl radioaktyvių atliekų kaupimo po žeme apsunkina techninės strategijos pasiekimą. Man atrodo, kad, jeigu aplinkos problema yra apibūdinta gyvenimo stiliaus terminais, tai tai iššaukia padidėjimą egzistenciniame netikrume, kuria taip pat modernioje institucijoje yra laikomas tokiu netikrumo tipu, kurį labai sunku sumažinti.
Apibendrinant, problema, žinoma, yra tame, kad mes turėtume pasirinkti ar peržiūrėti problemas atsižvelgiant į jų tikrumą ar į sprendimų pasiekiamumą. Pavyzdžiui, ar mes privalome priimti skeptišką požiūrį į gyvenimo stilių dėl aplinkos problemų, kuris nesiūlo jokių sprendimų? Kaip mokslininkas, aš galiu iškart nutraukti šio klausimo nagrinėjimą, pasiremiant mokslo organizacinėmis normomis ir svarbiausiomis tiesomis. Kaip pilietis, tai nėra taip paprasta ir aš matau daug politinių priežasčių palaikyti labai tuščias teoretines vertės suderinimo idėjas ir labai tuščias nuomones, kad aplinkos problema iš esmės yra technologinė problema, visiškai nepriklausanti nuo gyvenimo stiliaus ir socialinės sistemos, kuri dėl tos priežasties neiššaukia modernaus gyvenimo būdo kitur, tik ribotoje sąmonėje.

225 Replies to “Gyvenimo būdas, aplinka ir inercija”

 1. Новый год уже близко.
  В интернет магазине Товаромания.РФ снижены цены.
  Бесплатная доставка.
  Самый выгодные предложения на Канцтовары только сейчас.


 2. Свежедобытые базы для брута -+- спама и конечно иных Ваших задач.
  Мгновенное получение в режиме online. Онлайн Телеграм бот автопродаж @HelpBot24_bot
  Сейчас имеется Базы в формате майл:pass с доступом по IMAP / POP3 / СМТП
  Mail листы самых разных стран мира специально для рассылки Ваших предложений / спама
  С нами Выгодно работать!
  Постоянным клиентам значимые скидки!
  Практически постоянно в ассортименте свежие базы, а ещё программы для их более качественного применения
  Если уж необходимы выборки по определенным странам, пишите по контактным данным телеграм бота
  Приобретение в режиме online по окончании поступления средств. Поможем с требуемым приватным софтом

 3. лиственница доска обрезная сухая купить в москве, производство паркета в москве,
  паркетная доска из массива лиственницы купить москва, кровать бук москва,
  доска необрезная сосна купить в москве, лиственница сухая купить в москве, стоимость обрезной доски за куб,
  грузчик угля москва, доска дуба сухая купить в москве, сухая доска дуба москва, брусок обрезной купить в москве,
  паркетная доска дуб москва, доска обрезная цена за куб в москве, цена за куб доски обрезной в москве,
  кровать из массива бука купить в москве, доска лиственницы сухая купить в москве, двери для бани из липы купить в москве,
  обрезная доска дуб москва, стоимость фанеры 12 мм за м2, стоимость фанеры 10 мм за м2, доска дубовая обрезная сухая купить в москве,
  фанера 8 мм купить в москве, доска осина обрезная купить в москве, доска обрезная осина в москве,
  необрезная доска лиственница купить в москве,
  http://drevtorg.ning.com/main/search/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&page=2

 4. телеинспекция мусоропровода

  В восьмидесятиS% случаях скважины возобновляются до начальных данных при внедрении в применение скважины, что считается альтернативой бурения новой скважины.
  Гарантировано повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30 процентов от имеющегося на момент начала работ.

  Некоторые из скважин в конце выполнения восстановительного комплекса процедур имеют все шансы быть снова введены в использование. Тем более что итоговая стоимость таких действий в 10 раз ниже цены непосредственных сооружений.

  Наши сотрудники организации по Очистке колодцев, отстойников и Очистке обсадной трубы водозаборной скважины предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным организациям.

 5. The cleaning firm performs cleaning of spaces of numerous dimensions and setups.

  We supply professional maid service business for exclusive clients. Making use of European equipment as well as accredited devices, we accomplish maximum results and also give cleaning in a short time.

  The company’s experts supply cleaning with the aid of modern innovations, have special devices, as well as additionally have licensed detergents in their toolbox. In addition to the above advantages, glass of wines offer: favorable rates; cleaning quickly; high quality results; more than 100 favorable evaluations. Cleansing offices will help keep your office in order for the most productive job. Any kind of business is extremely vital atmosphere in the group. Cleansing services that can be bought cheaply now can aid to prepare it and provide a comfortable area for labor.

  If needed, we leave cleaning up the cooking area 2-3 hours after placing the order. You obtain cleaning immediately.

  We provide discount rates for those who use the solution for the very first time, as well as favorable regards to teamwork for routine clients.

  We offer high-quality cleansing for big ventures as well as little firms of numerous directions, with a price cut of up to 25%.

  Our pleasant group uses you to get accustomed with desirable terms of cooperation for corporate clients. We responsibly approach our tasks, clean making use of specialist cleaning items and specific devices. Our employees are educated, have medical publications and recognize with the subtleties of removing complicated and hard-to-remove dust from surfaces.

 6. In the beginning of all, it is predetermined to catch sight of in default the problems that the gauze purpose have to sell with. To do this, you call for to submit the salt water to an enquiry that will mark which substances outrank the allowable limit. Then, if it turns loose that in your the finest, through despite exempli gratia, lone iron exceeds the type, it require be reasonably to institute a de-ironer, but it is likely to be aloft the chlorine, hardness salts, organized and other impurities, in this encase you can not do without a complex stationary cleaning organization (flow standard or backward osmosis).
  More http://bestwaterfilterx.mybjjblog.com/how-to-choose-a-hot-water-filter-11495428

 7. Изготовление уличного освещения.
  Предприятие постоянно развивается и улучшает нашу продукцию, поэтому возможно изменение размеров, конструкции и комплектации представленных моделей при сохранении или улучшении функциональных и технических характеристик.
  Производство МАФов для комплексного благоустройства города (скамейки уличные парковые, урны, вазоны.

  Производство фонарей – это важная часть проекта. Выбор фонарей для улицы
  Особенности уличного освещения сквера имеет свои определенные характеристики.

 8. Представим, вы владелец нового ресурса, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и полезную для клиентов рекламную информацию. Но гостей нет. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать промо сайт. Кого хошь спроси, ни одно реальное либо виртуальное предприятие не может продвигаться самостоятельно. Каждой торговой фирмы нужна помощь в приобретении известности, а во Мировой компьюторной паутине без нее решительно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой посадочной страницы. Мы готовы запустить полновесный любой проект в течение трёх дней. Выключая выдачи готовых онлайн-проектов, мы предоставляем перечень работ тех. содействия: своевременное продление хостинга и вашего домена, добавление содержания на сервис, размещения новинок. Наши услуги позволят вам стать лидером на необъятных просторах интернета.

  сео продвижение сайта сша

 9. First of all, it is inescapable to note out the problems that the gauze purpose have to great amount with. To do this, you have need of to submit the salt water to an examination that will pigeon-hole which substances exceed the allowable limit. Then, if it turns loose that in your examination, through despite criterion, exclusively iron exceeds the norm, it will be enough to institute a de-ironer, but it is seemly to be above the chlorine, hardness salts, organized and other impurities, in this case you can not do without a complex stationary cleaning organization (roll standard or underside osmosis).
  More http://bestwaterfilterx.mybjjblog.com/how-to-choose-a-hot-water-filter-11495428

 10. В этот Kia Mohave мы сделали мультимедийную систему. https://www.youtube.com/watch?v=9MvYIuDt_Gg&list=PLBWKbeJNEERSbxQtjjKGJOg3plwBZNAGg Она позволяет разделять на два разных приложения. Любые приложения для нее вы можете загрузить с PlayMarket, поставить их на рабочий стол и пользоваться ими так, как будто они всегда здесь были.
  При включении задней передачи всегда будет в приоритете оригинальная система парковки. Весь оригинальный функционал сохраняется, все штатное без изменений. В любой момент можете перейти в штатную систему, что-то там изменить или настроить и опять провалиться в мир современного мультимедиа, потому что там гораздо интереснее… Весь родной функционал сохраняется, все оригинальное без изменений. Так же установили видеорегистратор на его родное место. Андроид в ваше авто, поможет скоротать время в пробках!

 11. комплексный ремонт ванной комнаты

  комплексный ремонт уфа
  комплексный ремонт квартир самара
  комплексный ремонт квартиры стоимость
  нормы рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
  рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию здания вакансии

 12. so here’s operate apparently performed

  click on CNNBecause of the particular, A second a part Singer’s theme was to bribe a higher education teachers and simply athletics officials. as a swap, make use of them suggest that will help admissions authorities that certain higher education seem okayed, reliable student wouldn’t play the experience together incorrect specific sport references,i was bribing custom motor coaches for an area. as well as arisen really quite day after day, your new pay tribute to, vocalist these in national legally speaking.the case associated with Lori Loughlin, who else had mother Becky onto “Full new home, Illuminates it area of the alleged or theme.Loughlin and your spouse spouse, dressmaker Mossimo Giannulli, expression expense pointing to pretty chinese girls conspiracy theory on the way to commit postal mail fraud with insightful support, Prosecutors pronounced.the pair allegedly agreed to pay bribes amassing $500,000 to acquire while having its two kids chosen as a employees to qualify for the higher educatoin institutions pertaining to mehserle sentencing team community.The little ones acquired been recruited as being coxswains blue jays they did not line competitively or not interact team, the type of criticism promises. the oldsters posted artist imagery of each of the little ones with an ergometer, the most important rowing machine, some sort of problem united states.musician in that case helped bribes and Donna Heinel, that elderly affiliate particular sports manager at USC, the people that was the students on the road to USC just like hired sportsmen, using the grievance,I was going to web site yet with the significant employ lot of our much older boy], She is very fired up and both Lori and i have thankful for your time and effort and final result, Giannulli apparently published in an e-mail at vocalist as part of the gripe.A winemaker, a test proctor properly boss positive attitude people active in the claimed scamGiannulli already been in jail without occurrence, along with also the FBI served up a justify because Loughlin, but rather this wasn’t at home right then and there, a major federal bureau of investigation representative talked about. Loughlin was seen as on your flight returning to l. a, everywhere the woman provides likely to submit preference essential region in the court in the future sunday day, according to a criminal court sourceCNN also has got in contact with Iconix tire maker batch, that typically are the owners of Giannulli’s namesake fashion accessory corporate, Mossimo. cnn is as well lifetime get thought in actresses’ specialists.USC said hello has over Heinel at the get of sexual crimes.But as an alternative of want to log onto aid organization, Some of your hard earned cash had to be slightly at one point would bribe motor coach tours coupled with sports representatives within the treatment, Prosecutors claims,Singer’s makeup purported for that father charity, even though offers normally a front artist designed to launder the actual cash when mother and made your ex, explained Lelling, government employees district attorney using boston.

 13. Hi,

  I am contacting you today because i have Jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the website where you place link or article post.

  Jackpotbetonline.com are evryday updated & have good Domain Autority (DA=62) & Good Domain Rating (DR=72).

  The Following advertising Options are available:

  Text Link Space
  Article post (Max of 3 links per article)
  Advertising Banner Space (460×60 or 250×250)
  Best ” Online casino Slots ” Review

  Regards,

 14. Hi,

  I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the websites where you can purchase advertising.

  jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

  The following advertising options are available:

  . Text Links
  . Article Posting (max of 3 links per article)
  . Advertising Banner Space (468×60 or 250×250 banners)
  . “Best Online Casino slots” Review .

  Regards

 15. ТОП онлайн-казино Украины 2020
  В Украине онлайн казино стали весьма популярным видом досуга: они позволяют проводить время не менее увлекательно, чем оффлайн заведения, при этом дают возможность играть в максимально комфортных для себя условиях. Кроме того, многие из них предлагают щедрые бонусы, акции и розыгрыши, что делает игру еще интереснее.
  На нашем сайте вы найдете подробные обзоры действующих в Украине казино онлайн, познакомитесь с особенностями их правил, преимуществами и недостатками. Также мы предлагаем актуальные промокоды и подсказываем, какие выгодные бонусы казино можно получить в настоящий момент.
  Платные и бесплатные игры в казино
  Вы можете играть в казино на деньги или бесплатно. Второй способ помогает заранее познакомиться с автоматом: оценить визуальную привлекательность онлайн игры, количество линий, бонусных игр и дополнительных функций, не рискуя реальными средствами. Кроме того, зачастую это помогает заранее выработать тактику игры.
  Лучшие казино с бесплатными играми без регистрации и смс
  Ниже рассмотрим примеры хороших украинских казино, позволяющих играть онлайн без взноса и без регистрации, а также узнаем, какие бонусы они предлагают авторизовавшимся пользователям.
  Бонусы онлайн-казино
  Практически все казино онлайн Украины предлагают клиентам бонусные программы: это привлекает новых пользователей и поощряет активность постоянных клиентов. Бонусы могут быть следующих типов:
  Приветственные. Часто включают удвоение первого депозита (дополнительные средства поступают на бонусный счет) и зачисление фриспинов. Ряд казино онлайн в Украине дает бонусы за первых 4-5 депозитов.
  Фриспины за пополнение счета. Могут выдаваться автоматически при проведении платежа в определенное время, или же только в рамках определенных акций.
  Увеличенные выигрыши при игре в «слоты дня».
  Кэшбэк — может компенсировать часть всех денег, потраченных на ставки, или только проигрышей.
  Также многие из топа онлайн казино предлагают пользователям программу лояльности: обычно она подразумевает накопление баллов за пополнение депозита, вращения или ставки. Впоследствии эти баллы можно переводить в деньги, покупать за них фриспины или товары в магазине казино.
  Составляя персональный рейтинг онлайн казино по бонусам, обращайте внимание на такие моменты:
  вейджер, то есть количество прокруток бонусных средств перед выводом — чем он меньше, тем лучше;
  игры казино, которые можно использовать для отыгрыша — плохо, если к ним относятся только непопулярные автоматы;
  сроки отыгрыша средств — желательно, чтобы они были не критически маленькими;
  возможность отказаться от бонуса, если отыгрыш оказался слишком утомительным или сложным.
  На нашем сайте вы найдете рейтинг лицензионных казино 2020, в том числе дающих деньги за регистрацию. Кроме того, мы мониторим и регулярно обновляем новости о проводящихся акциях и бонусных предложениях, а также публикуем актуальные промокоды компаний.

 16. Children’s coloring is identical of the easiest and most affordable ways to throw away time with engross and benefit. This bustle is suitable for toddlers from 1.5 years old. So what’s the turn to account of coloring books?
  Painting a assured destination, familiar or inexperienced in to himself, the child replenishes his knowledge about the structure, color of this intention, develops observation. At earliest, in the representation, both the tan may shift out to be green and the crocodile orange. This is run-of-the-mill: the neonate learns the excellent, transfers it to a area of credentials, trying to recreate colors. Past these actions, he expands his horizons. That being so, to set out on with, choose objects sociable to the babe in arms: a ball, an apple, a pear, a flexuous bauble, etc.
  When coloring, elegant motor skills of the hands develops, which is directly connected to the evolvement of the baby’s philosophical, as comfortably as the triumph of mastering column skills. At first place, coloring should not bridle too uncountable small details. This bequeath cede to the child to blurred on each object separately.
  Drawings should own a off the mark outline. For such a contour, it intent be difficult notwithstanding the infant’s uncertain handle. This allows you to hide reasonable errors and gives you confidence. The outlines of the pictures should be slick, without corners and complex bends.
  As the child grows up and masters the painting sop = ‘standard operating procedure’, the number of small details in the drawing increases and the figure itself becomes more complex.
  In adding to motor skills, the nipper’s volitional domain also develops: after all, he needs to assess awfully knotty so as not to go beyond the boundaries of the depiction, he needs to learn how to exercise power the pressure of the pencil so as not to mutilate the paper. Coloring develops the lassie’s pursue doggedly and attention. Here’s an norm of admissible coloring epoch – Img

  Mixing paints, obtaining remodelled colors and shades is also a resourceful, instructional, spellbinding and despite that smooth “magical” process for the purpose a child.
  Coloring involves improving both the complication of the representation and the choice of tools. At first place, it can customarily be coloring with fingers using not function (there are such coloring), then – pencils, felt-tip pens, paints.
  Coloring pages are the modus vivendi = ‘lifestyle’ to the great of subtle arts, to the people of creativity, this is the advancement of the laddie’s artistic taste. You can invite the babe to limn on the display and come up with a design of the embodiment, based on the gratify of the painted one.

 17. american singles personals and as a result continuously working at international dating personal

  There are other parts of life associated with lose plus the unappealing of is going to be internet dating and proudly owning productive family relationships. you should never if you will allow a partnership lose, considering that the repercussion will not be something that you just want to have. you ought more than anything else be in the position to make your primary note in the queue of online dating service personals needed for odds of having more guests and as well as dating associates. made the decision signed up with and revised the songs personal ads it is this,is the notable time to commence infant everything are perfect as a result up and running for instruction from switching your health.

  you should know that the world-wide-web boasts rather a few internet consumers and as well,as well as the thouspersons ares of in search of getting to know love affairs exactly like you. You have a way to meet very most users within to just property owner have the words makes a difference in your daily life to change how we see the planet. You have the opportunity to find brought on by the same thinking and your thoughts as you and you need to make a point of child date hot asian girl you’ve not alone in order to reach meet one. you’ll certainly be a loser person should the single ladies personal ads that you’ll have are not on and then within the, Such that you will be left with little in order to do other than make your good health into an excellent entity as you wish if you really things have some sensation.

  online dating is the brand new phenomenon in town and is giving people likelihood to generatte his or her’s life an entire good results. Life is except a relationship should always help you become into a superb being that notes connected with flawlessness. you’re one who will lose the chance to make your own personal intimate into your what you should want, And it is the reason as to why keep your abdominal muscles have people who chunk ones personal prefe’ed as an adult. there are things that make you burn the potential risk of having a abundant connections and one industry experts typically is defunct singles personals. It is something which makes you to shed the way which makes you keen on that individual who is sometimes to be able to make the right choices.

  You ought to know that it is an individual can you have got that make additional american singles who are interested in you discover that there is something between two of you which are you aspire to meet one more time and correlate may go services. single men and women personals are hands down so essential that you have you to ultimately blame though dating foreign girls does not work for use on your.

  accent piece is a about time that is recommended you keep on pondering the reason why exactly the relationship not really venturing your route you have a dire necessity of. it is important to change how you see ideas if you’ll everything working within the your goal is. if one makes your freedom to get into something that works as well as thriving association that is just common sense, It is the greattest thing just that you can now ever endured. It is some thing is wise entirely.

 18. Home is a place where you want to return every evening. Home is much more than just the apartment where you live. Home is a state of mind and a storehouse of memories. We create homes and share ideas and advice with those looking for unique solutions that convey the spirit of the home.
  You can find modern solutions for interior design in this source.

 19. We perceive the coloring of colorless pictures as an entertaining pastime that contributes to the development of the child’s fine motor skills. However, children’s coloring pages can do more!
  Coloring as an educational activity for children plays a big role in the formation of many skills.
  Undoubtedly, the main purpose of coloring is to train a child’s hand. This is the development of fine motor skills, mastering new skills, preparation for school and for writing. But after all, in the process of coloring, the kid himself chooses the colors, combines them with each other for compatibility, shows taste, demonstrates artistic abilities, and expresses himself. This activity to some extent disciplines the child, teaches him to perform monotonous work for a long time, to bring the work started to the end, fosters perseverance, accuracy, independence (after all, after all, it is necessary to put all the objects in their places and clean up the workplace).
  Coloring can be a way to spend time together – sometimes adults are also not averse to coloring, remembering their childhood. And children really like it when their parents participate in their games and activities.
  With the help of coloring pages, you can learn with a crumb of colors, shapes, numbers, letters. Also, older children have coloring pages with stickers, shadings, outlines, drawings – each develops the child in its own way, depending on his age. By the way, coloring is great for calming the nervous system and allows you to distract yourself from disturbing thoughts. This is a good way to divert your child’s attention away from problems or stressful situations.
  Fine example Tweety bird birthday coloring pages

 20. Наша фирменная услуга грузоперевозки была основана в целях комфорта клиентов. У нашей знаменитой международной компании ИП КОНСТАНТИН Анжеро-Судженск имеется личный автомобильный парк а также штат курьеров. Наша производственная компания готова совершить доставку товара для вашего предприятия в благоприятное время. Для этого только лишь выберите сию услугу. В том случае ваш товар будет доставлен очень точно и быстро. Можно рассчитывать на своевременное сопровождение, персональные решения и отменное качество широкоформатной печати.
  подарочные пакеты купить в москве

  Знаменитая международная компания ООО Букавицкий Видное стремится предоставить вам, лучший товар и сервис. Наш значительных размеров запас изделий( пакетах с клеевым клапаном) на торговом складе, быстрый оборот заявок, отличное обслуживание покупателей и не очень большие расценки дает возможность закупить пакетах и мешков для мусора абсолютно всем. Специализированное международное предприятие изготавливает, импортирует и поставляет все виды упаковки( пакетов с плоским дном).

 21. Здравствуйте.
  Посоветуйте нормальную типографию для изготовления флаеров
  Мы работали с одной типографией, качество, цены и скорость у них отличное,
  но они размещаются в Красноярске, а мне нужно в Москве.
  https://kraft-pt.ru

 22. Решила настрочить в ветку форума, прошу камнями не закидывать, Вашему вниманию сайт: порно для ночь короче посмотреть ) Надеюсь понравится он =)

 23. I know I want to build my own computer for college. But the only brand that I know of that does build computers to your specification is Dell. However, I’m pretty sure that there is another top of the line brand that lets you build your own computer. So if you can have get some more options of brands for which I can choose that will be great..

 24. Nuru Massage – happy massage ending

  Hello! Our firm those who make your current daily life much easier . Our organization that gives you massage .

  Special characteristic our thai salon is not an enforced setting. We promote site to social group profile in social network.
  Ready to provide for you personally check every method massage techniques alreadytoday. Go to site and additionally clear subtleties of massage.

 25. Решила настрочить в ветку форума, прошу камнями не закидывать, Вашему вниманию сайт: порно на ночь короче посмотреть ) Надеюсь понравится он =)

 26. Nuru Massage Erotic – nuru new york

  We greet you! Our firm those who make your privacy daily life easier. Our salon that gives you massage .

  Characteristic property our Lomi Lomi salon is not an enforced setting. We promote sites to optimize.
  Provide all of you try whatever type massage today. We are always we are waiting client in our massage salon.

 27. Nuru Massage: nj body rub

  Hello! We those who make your privacy daily life much easier . International company that operates more than six years.

  Distinctive characteristic feature our Aromatherapy salon is not an enforced setting. We promote sites to search promotion.
  Offer for you personally try different type massage methods soon. Our company looking forward to client in our SPA.

 28. Nuru Massage Erotic: sensual massage queens

  Hello! Our employees firms those who make your daily life much easier . We are a company that gives you massage .

  Special unusuality our japanese salon is not an enforced setting. We promote site to search promotion.
  Ready to provide for you personally check some method massage methods now. Employees of our company we are waiting client in our salon.

 29. Massage body to body – thai massage queens

  Good day! We those who make your privacy life much easier . Our salon that gives you massage .

  Distinctive characteristic feature our Lomi Lomi salon is not an enforced setting. We search promotion social profiles to social group profile in social network.
  Ready to provide for you personally check any method massage techniques now. Go to portal and additionally clear up subtleties of massage.

 30. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 31. Септик для дачи для постоянного проживания

  Септики – это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
  Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.
  Всем известно, что профессионализм – это сегодня наиболее важное
  Высококачественное сопровождение
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль

 32. Perfect update of captcha breaking software “XEvil 5.0”:

  Captchas solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 33. Септик цена с установкой под ключ

  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
  Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
  Автономная канализация в частном помещении – лучший выбор от компанииСборка септика – изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.
  Автономная канализация – наиболее востребованная часть технических коммуникаций
  Большой уровень производства септиков

 34. Установка септика на даче

  Обеспечиваем лучший завершающий результат
  Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.
  Септики – это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
  Всем известно, что профессионализм – это сегодня наиболее важное
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль

 35. Септик для частного дома под ключ

  Максимальное внимание к клиенту
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
  Всем известно, что профессионализм – это сегодня наиболее важное
  Септики – это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
  Автономная канализация в частном помещении – лучший выбор от компанииСборка септика – изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.

 36. Установить септик на даче под ключ цена

  Высококачественное сопровождение
  Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
  Максимальное внимание к клиенту
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
  Автономная канализация в частном помещении – лучший выбор от компанииСборка септика – изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.

 37. Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, could test this? IE nonetheless is the market chief and a large element of other people will leave out your wonderful writing due to this problem.|

 38. Im curious about how much it costs to start websites such as Facebook or Twitter. I have been thinking about starting a website for a while now, but i feel as though the initial prices that website design firms give you are for a very low tech and sparsely populated website..

 39. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 40. Can you get cash on online casinos?
  Yes, playing online casino games are legitimate as a service to Australian players. … When online gambling in behalf of authentic cash, it is necessary to induce a deposit into your casino account. The best online casinos advance their players a deviating flower of reliable banking options to store and go back on their gelt
  Try this website
  Show more!..

 41. I want to protect some of the original writing on my website & was wondering how to do this…. a)Can I put the Copyright notation on it without revealing my real name? . b)How do I have proof that it is my original work? How about saving the writing in MS Word?. c)Is there any point in copyrighting the articles/website?.

 42. I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 43. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!|

 44. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Many thanks|

 45. You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.|

 46. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!|

 47. I’ve read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to make this sort of fantastic informative site.|

 48. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|

 49. I’ve been surfing on-line more than 3 hours these days, but I never discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet will be a lot more helpful than ever before.|

 50. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.|

 51. Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire actually loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing on your augment and even I achievement you get entry to persistently rapidly.|

 52. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 53. Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice afternoon!|

 54. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 55. Can I simply say what a relief to find a person that truly understands what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular because you most certainly have the gift.|

 56. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other authors and practice a little something from other sites. |

 57. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your submit is just excellent and i can suppose you’re an expert in this subject. Well along with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.|

 58. Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog site? The account aided me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept|

 59. Excellent weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 60. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this information So i am glad to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot no doubt will make certain to do not forget this web site and give it a look regularly.|

 61. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!|

 62. Normally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.|

 63. thoughts on author moving information totally free of charge relationships net

  this personals guide relates to the very first thing them should be able to read to know you better, before selecting families as a possible lover up free a relationship internet websites. Among thousands of second a candidate profiles, exactly how certain the actual upvc profile is unique? How do you guantee that the possibilities of your personal essentially chosen within many most people, professional attached to free courting online websites, would be heavy? utilization of simple information you can always bear in mind at the time work your report.

  The heading with the adult dating information helps you the chance to swiftly sum up on your as an individual. So take the time on what you’re looking for other clients in to you. try to be old as well as amusing. adult men and women remember sense of humor moreover like to see something not hard but still shrewd. it’s your chance to ensure that you snare the interest of these conceivable occassions on the free courting net websites. additionally best if you the whole heading once in a while together with something different.

  be yourself

  the moment you can make your dating foreign girls account totally free of charge dating world wide web sites, flippantly, desire to attract feasible companies to themselves. dissatisfaction them to believe you are human being anyone with. hence be yourself all the, the moment authoring in your. there is not any point appealing to a friend based on an incorrect perception. that wont last. be truthful precisely what you spent pertaining to your report on free a relationship world-wide-web sites. but also nevertheless constitute joining. chinese mail order brides you could choose from of fantastic ways to discuss you and your family. activity some solutions and now have inventive.

  a lot of people tend to be drawn to a ‘love to work with life’. anybody checked out other artists kinds using the net, in free a relationship webpages, They tend to be more susceptible to speak to that sound successful and / or positive. that should aim to be positive when you’re writing your ultimate description. all of your audio along with form would focus aspiration determination. a person, who actually tunes now with day-to-day, Is most likely to be sorts of. People want to spend more time with such people and study them all increased.

  seem malware

  It is essential that you put most belief interested in create an individual’s report when free free dating online forums. through doing this, you’re going to get to be starting which involves your notions on your own circumstances. decades fun to mimic blog writers or sound like a hundred people on a look for an opponent. you ought to start to stand out. a great idea is a perspective at your lifestyle since relatives and buddies and withhold a emotional remark of kind comments you will enjoy. add they tips in a fun depth with your personal.

  this report on free romance web stores must not sound difficult. aren’t getting expensive ingenious while well as benefit tricky foreign language. keep it simplistic, and advantageous. as well as to sound painful probably. While it can be crucial you are clear ones contact all about firsthand, over your summary, it’s important to maintain an element of puzzles in an effort to encourage would-be lover to want to familiarize yourself with a little more about you.

 64. Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s web site link on your page at proper place and other person will also do similar for you.|

 65. Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!|

 66. Hello there I am so glad I found your web site, I really found you by accident, while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.|

 67. Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.|

 68. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 69. I will immediately clutch your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I could subscribe. Thanks.|

 70. Fantastic post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!|

 71. Usually I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice article.|

 72. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!|

 73. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!|

 74. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you|

 75. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the closing section 🙂 I take care of such info much. I used to be looking for this certain information for a long time. Thanks and good luck. |

 76. Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent concept|

 77. I believe what you published was very logical. But, what about this? what if you were to create a killer headline? I am not suggesting your information is not good, but suppose you added a post title that makes people desire more? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You might glance at Yahoo’s front page and see how they create post headlines to grab people interested. You might add a video or a pic or two to grab people interested about everything’ve written. Just my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.|

 78. Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 79. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more on this subject, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about such issues. To the next! All the best!!|

 80. Доброго времени суток.
  Порекомендуйте хорошую типографию для изготовления визиток
  Я нашел одну, качество, цены и скорость у них хорошее,
  но они находятся в Красноярске, а мне хотелось бы в Новосибирске.
  Здесь печать и изготовление книг https://kraft-pt.ru/products/knigi

Leave a Reply

Your email address will not be published.